ERP (Enterprise Resource Planning) Nedir?

  • 19 Mart 2018

ERP yani küresel adı ile “Enterprise Resource Planning”, Türkçe karşılığı ise “Kurumsal Kaynak Planlama”.

Aslında Türkçeye çevirdiğimizde anlaşılabilmesi gereken her şeyi kelimelerden çıkartabiliyoruz. ERP, bir kurumun başlatacağı bir projede, başlangıç aşamasından sonraki planlama aşamasında yapması gereken gerekli kaynakları belirlemesi işidir diyebiliriz. Biraz daha açacak olursak;

Projeyi üretmek için gereken, cihaz, hizmet ve iş gücü, ham madde gibi kaynakların etkili şekilde kullanılması sağlayacak tümleşik bir yönetim sistemidir.

ERP ile kurumunuzda oluşturacağınız yada devam ettireceğiniz projelerin hedeflerini belirleyebilir, sorunlara cevap bulabilir, size çeviklik ve esneklik kazandırabilir. Bu sayede rakiplerine karşı avantajlı olabilirsiniz. Sürekliliği olan, kapsamlı projeler üreten bir kurumda birde fazla personelin bulunduğu birden departman olması gerekir. Bu departmanlar arasındaki koordinasyonu kurmak, yönetmek ve sürekliliğini sağlamak hiç kolay değildir. Bu konu yine kurumun kaynaklarını ilgilendirdiğinden planlanması gerekir. Çözüm ERP kavramını tam olarak anlamayıp uygulamaktan geçiyor.

ERP konusunda ülkemizde kurumsal uygulamaların MRP/II olarak kullanıldığını da hesaba katarsak 16 yıllık bir geçmişten bahsedebiliriz.

ERP kavramından bu kadar bahsetmemizin asıl sebebi ise ERP uygulamalarıdır. Bu şekilde bir planlamayı kâğıt kalemle ve sadece insan zekâsına güvenerek yapamazsınız. ERP uygulamaları bir kurumun tüm departmanlarının ihtiyaçlarına göre verilerini tek bir bilgisayar ortamında tutar. Departmanların birbirleri ile iletişimlerini sağlar. Kurum içindeki harcamalar, projeler, maliyetler, görevlendirmeler vb. gibi işlemlerin kaydını ve raporlamasını sağlar. Sağladığı bu bilgi paylaşımı kurumların işlerini oldukça kolaylaştırır. Bu sayede hem zamandan hemde olası zararlardan korunmuş oldukları gibi, hatalı giden aşamalarda ilerisi için önlem almaları da kolaylaşmış olur.

Klasik kurumsal bilgi işlem sistemlerinde, her departman kendi bilgilerini kendi bilgisayarlarında tutmaktadır. Buda diğer departmanlar ve yönetim ile iletişimde aksaklıklara yol açabiliyor. İş takibinden müşteri yönetimine, insan kaynaklarından depoya kadar tüm departmanların birbirine bağlı olduğu ortak bir sistem kullanmak kurumu her açıdan ileriye götürecek bir karardır.

ERP uygulamalarını kendi bünyemizde geliştirebiliriz. Fakat ERP uygulaması üretip satacak bir firma bile olsak, geçici bir süre için bile olsa geliştireceğimiz ERP uygulamasının kurumsal kaynak planlaması için bir ERP uygulamasına ihtiyacımız olacak. Eğer kurumumuzun üreteceği hedef proje bir ERP uygulaması değilse muhakkak bu konuda yetkin bir firmayla çalışmamız gerekmektedir.

Yazılım süreçlerinde projelerimizi planlarken kaynak planlamasının öneminden zaten bahsetmiştik. Eğer kapsamlı bir kurum olarak projeler geliştirmeye devam etmek istiyorsak kurumlardaki bilgi paylaşımının önemini göz ardı etmeyip ERP kavramını ve uygulamalarını benimsememiz gerekiyor.

Comments are closed.