Xamarin || Kontroller

  • 3 Mart 2018

Xaml tarafta oluşturduğumuz kontrolleri x:Name vererek cs tarafta kullanabiliyoruz.

Button kontolünü inceleyelim ; Kullanımı oldukça basittir genelde Clicked olayını kullanırız.

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;Button Text=&quot;Xamarin Controller Demo&quot; Clicked=&quot;Button_OnClicked&quot; HorizontalOptions=&quot;Center&quot; VerticalOptions=&quot;Center&quot; BackgroundColor=&quot;Black&quot; FontSize=&quot;15&quot; TextColor=&quot;Blue&quot;;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

ActivityIndicator kontolünü inceleyelim ; Bu özellik Loading simgesini döndürmektedir.

IsRunning Propertiesini kullanıyoruz. TRUE ve FALSE özelliği mevcuttur.

&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;amp;lt;ActivityIndicator IsRunning=&quot;False&quot; x:Name=&quot;activity&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/ActivityIndicator&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />

DatePicker kontolünü inceleyelim ; Bu özelliği Xaml tarafta x:Name verelim ve cs tarafta oluşturalım 🙂

&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;amp;lt;DatePicker x:Name=&quot;date&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/DatePicker&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />

Cs tarafa geçiyoruz.. x:Name’i = date olarak belirtmiştik..

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;date.MinimumDate = DateTime.Now.AddYears(-1);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 date.MaximumDate = DateTime.Now.AddYears(1);&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 date.Date= DateTime.Now;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 date.Format = &quot;yyyy-MM-dd&quot;;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Entry kontolünü inceleyelim ;  Bu kontrol bildiğimiz TextBox kontrolüdür..

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;Entry FontAttributes=&quot;Bold&quot; FontFamily=&quot;Calibri&quot; FontSize=&quot;24&quot; HorizontalTextAlignment=&quot;Center&quot; Placeholder=&quot;Xamarin&quot; PlaceholderColor=&quot;Red&quot; TextColor=&quot;DarkBlue&quot; Keyboard=&quot;Numeric&quot; IsPassword=&quot;True&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/Entry&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Entry nin Keyboard özelliğini açtığınızda aşağıdakilerden işinize yarayanı kullanabilirsiniz.
IsPassword = True olduğunda bildiğiniz üzere şifreyi gizler. False olduğunda ise gizlemeden gösterir.

Chat
Default
Email
Numeric
Telephone
Text
Url

Editör kontolünü inceleyelim ;  Entry nin gelişmiş halidir.

Multi-Line özelliği aktiftir.İstediğiniz kadar değer girebilirsiniz.

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt; &amp;amp;lt;Editor FontAttributes=&quot;Italic&quot; FontFamily=&quot;Bold&quot; FontSize=&quot;25&quot; TextColor=&quot;White&quot; BackgroundColor=&quot;Black&quot; HeightRequest=&quot;150&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/Editor&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Burda detaylıca gösterdim..

Picker kontolünü inceleyelim ;  Bu kontrol bildiğimiz Combobox kontrolüdür..SelectedIndexChanged eventı vardır.

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;Picker Title=&quot;Xamarin&quot; SelectedIndexChanged=&quot;Picker_OnSelectedIndexChanged&quot;&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 &amp;amp;lt;Picker.Items&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 &amp;amp;lt;x:String&amp;amp;gt;1&amp;amp;lt;/x:String&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 &amp;amp;lt;x:String&amp;amp;gt;2&amp;amp;lt;/x:String&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 &amp;amp;lt;x:String&amp;amp;gt;3&amp;amp;lt;/x:String&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 &amp;amp;lt;/Picker.Items&amp;amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
 &amp;amp;lt;/Picker&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

ProgressBar kontolünü inceleyelim ;

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;ProgressBar x:Name=&quot;progress&quot; Progress=&quot;.3&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/ProgressBar&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Slider kontolünü inceleyelim ;

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;Slider Minimum=&quot;0&quot; Maximum=&quot;100&quot; x:Name=&quot;slider&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/Slider&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Stepper kontolünü inceleyelim ;

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;Stepper Minimum=&quot;5&quot; Maximum=&quot;100&quot; Increment=&quot;5&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/Stepper&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Label kontolünü inceleyelim ;

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;Label Text=&quot;Label&quot; HorizontalOptions=&quot;Center&quot; FontSize=&quot;15&quot; TextColor=&quot;Black&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/Label&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Switch kontolünü inceleyelim ;

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;Switch IsToggled=&quot;False&quot; x:Name=&quot;switch&quot; Toggled=&quot;Switch_OnToggled&quot;&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/Switch&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

TimePicker kontolünü inceleyelim ;

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;TimePicker&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/TimePicker&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Image kontolünü inceleyelim ;  Source= klasör yada url verebilirsiniz.

&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;&amp;amp;lt;Image&amp;amp;gt;&amp;amp;lt;/Image&amp;amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;br&gt;<br />
&amp;lt;p&amp;gt;

Comments are closed.