|| Xamarin Ui Login Page ||

 • 19 Şubat 2019

Bildiğiniz üzere herhangi bir uygulamada olmazsa olmaz dediğimiz sayfalardan birisi kullanıcı giriş sayfasıdır.

Basit ve sade bir kullanıcı giriş formu bırakıyorum buraya kodlarıyla umarım işinize yarar. 🙂

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" xmlns:local="clr-namespace:App1" x:Class="App1.MainPage">

  <ContentPage.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <Color x:Key="primary">#ff3467</Color>
    </ResourceDictionary>
  </ContentPage.Resources>
  <ContentPage.Content>
    <ScrollView>
      <StackLayout Spacing="10" >

        <Label HeightRequest="110" HorizontalOptions="FillAndExpand" Text="ECommerceApp" BackgroundColor="{StaticResource primary}" TextColor="White" FontSize="40" HorizontalTextAlignment="Center" VerticalTextAlignment="Center"/>

        <Entry Margin="20,40,20,0" HeightRequest="50" Placeholder="Email">

        </Entry>

        <Entry Margin="20,0,20,0" HeightRequest="50" IsPassword="true" Placeholder="Password">

        </Entry>

        <Button Margin="20,0,20,0" HeightRequest="50" TextColor="White" Text="Login" BackgroundColor="{StaticResource primary}" HorizontalOptions="FillAndExpand"/>

        <Button Margin="20,0,20,0" HeightRequest="50" TextColor="White" Text="Register" BackgroundColor="Gray" HorizontalOptions="FillAndExpand"/>

        <Label Text="Forgot password" HorizontalOptions="Center" TextColor="{StaticResource primary}"/>
      </StackLayout>
    </ScrollView>
  </ContentPage.Content>

</ContentPage>

Comments are closed.